Neat Image Pro 7.6 (x86/x64) Full – Plug-in làm mịn da số 1 – Hướng dẫn cài đặt

2873

Neat Image Pro 7.6 là plugin làm mịn da cho ảnh số và máy quét chỉ trong vài thao tác đơn giản

Yêu cầu
– OS: Windows XP/Vista/7/8/8.1
– RAM: 1 GB
– Display: 1024×768
– Bản 64-bit hỗ trợ
. Photoshop CS4/CS5.x/CS6/CC (64-bit)
. Photoshop Elements 13 (64-bit)
. Corel Photopaint X7/X6 (64-bit)
. Corel Paint Shop Pro X7/X6 (64-bit)
. Serif PhotoPlus X7/X6 (64-bit)
. Photoline 64-bit
– Bản 32-bit hỗ trợ
. Photoshop 5/6/7/CS/CS2/CS3 và CS4/CS5.x/CS6/CC (32-bit)
. Photoshop Elements 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
. Corel Photopaint 12/X3/X4/X5/X6/X7 (32-BIT)
. Corel Paint Shop Pro 7/8/9/10/X/XI/X2/X3/X4/X5/X6/X7 (32-bit)
. Ulead PhotoImpact 8/XL/10/11/12/X3
. Serif PhotoPlus 6/7/8/9/10/11/12/X3/X5/X7/X6
. Photoline 32-bit
. Microsoft Digital Image Suite 2006
. Microsoft Digital Image Pro
. IrfanView
. XnView
. and more

Trang chủ: www.neatimage.com

DOWNLOAD

Pass unrar: www.shareallfree.info
(lưu ý: copy & paste để tránh sai pass)

Page Facebook: https://www.facebook.com/thugian247hot

Group Tổng Hợp các Preset – Plugin – Phần mềm đồ họa:
https://www.facebook.com/groups/BLEND.RETOUCH.DESIGNER/

Cài đặt
– Chọn 1 trong 2 bản 32-bit hoặc 64-bit để cài
– Đối với các bản Photoshop CC khi cài đặt lưu ý chọn vào đường dẫn chưa Plugin (C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Plug-ins)
– Mở Ps
– Mở ảnh
– Filter -> Neat Image -> Reduce Noise
– Cửa sổ Registering Neat Image, đăng kí (thuốc trong file “fosi.nfo”)

BÌNH LUẬN

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho