Ultimate Retouch Panel 3.7.73 – Plugin Photoshop chỉnh sửa chân dung

1584

Ultimate Retouch Panel là một plugin cho Photoshop chuyên dùng để chỉnh sửa, làm đẹp ảnh chân dung với các tính năng tiên tiến cũng như hiệu quả tuyệt vời của plugin này đem lại.

Thông tin

Ultimate Retouch hỗ trợ:

 • Bảng điều khiển dành cho Adobe CS6 đến CC2019
 • Hỗ trợ tất cả ngôn ngữ
 • Hỗ trợ Mac và Windows

Bao gồm hướng dẫn:

 • File PDF với 18 video hướng dẫn giải thích cách sử dụng panel và cách sử dụng kỹ thuật retouch
 • File PDF với 26 hướng dẫn đầy đủ và chi tiết mô tả cách sử dụng tất cả các chức năng của panel và kỹ thuật retouching

Các tính năng

 • A special algorithm to save photos to social networks
 • Immediate switch on and off of visual texture boost
 • Frequency Separation by a plugin Portraiture
 • 3 help layers to capture the flaws and irregularities
 • Dual Vision for easy managing of Dodge & Burn
 • 200 functions in one panel
 • 7 unique blocks for retouch
 • 2 methods of Fast Retouch
 • 20 custom buttons for your personal actions
 • Frequency Separation 8 and 16 bits
 • Color Correction block with 30 presets
 • 4 methods of technique Dodge & Burn
 • Work with RGB channels and masks
 • Local and global High Pass Sharp
 • Based on scripts for fast work
 • Dynamic opacity and vignette
 • Multi tint effect
 • Fast retouch

Download Ultimate Retouch Panel cho Mac

Ultimate Retouch Panel 3.7.73

DOWNLOAD

Pass unrar: www.shareallfree.info
(lưu ý: copy & paste để tránh sai pass)

Page Facebook: https://www.facebook.com/thugian247hot

Group Tổng Hợp các Preset – Plugin – Phần mềm đồ họa:
https://www.facebook.com/groups/BLEND.RETOUCH.DESIGNER/

BÌNH LUẬN

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho